ORGANISATIONER


Sportsskydeklubben Odense er tilknyttet Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) samt DGI Skydning.


Nedenfor kan du læse om Sportsskydeklubbens  stiftelse i 1947 samt vores historie.


OM KLUBBENS STIFTELSE OG UFFE SCHULTZ LARSEN


(fra bogen om Schultz & Larsen, side 278-279)


____________
 

”Som mange andre skytter levede Uffe Schultz Larsen i to idrætsverdener. Der var dels De Danske Skytte- Gymnastik- og Idrætsforeninger (DDSG&I), og så var der Dansk Skytte Union under Dansk Idræts Forbund (DIF). Det var to forskellige ”skydearter”, som blev dyrket. For at kunne dyrke begge skydeformer var han i 1947 blandt initiativtagerne til etablering af Sportsskydeklubben Odense samt Fyns Skytte Forbund.

 

Forhistorien var den, at der på Fyn var flere fremragende skytter, som var aktive under lokale skytteforeninger under DDSG&I. Efter krigens afslutning besluttede disse skytter at etablere en klub med tilknytning til Dansk Skytte Union under Dansk Idræts Forbund. Det gav nemlig mulighed for at deltage i danske og internationale mesterskaber og herunder De Olympiske Lege. Det blev begyndelsen til Sportsskydeklubben Odense, som Uffe Schultz Larsen dannede sammen med fire andre skytter fra Odense. I klubbens forhandlingsprotokol skrev Uffe Schultz Larsen på de første sider om det stiftende møde i Odense den 8. september 1947:

 

”Efter at følgende skytter: M.L.Pedersen, H.S. Glue, Niels Hansen, Karl Nielsen alle Odense og Uffe Schultz Larsen, Otterup i foråret og sommeren 1947 med henblik på verdensmesterskabsskydningerne i Stockholm 1947 havde trænet med matchgevær på 300 og 50 m., var den tanke opstået, at danne en skytteforening med det formål at dyrke matchskydning med fri riffel på 300, 50 og 15 m. I den anledning var ovennævnte skytter samlet i Niels Hansens bolig i Odense den 8. september 1947. Man enedes om at starte forening under navnet ”Sportsskydeklubben”. Det vedtoges at afholde konstituerende generalforsamling på Fyns Forsamlingshus den 29. oktober 1947. Endvidere besluttedes det at påbegynde skydning på 15 m. i Fyns Forum”.

 

En god måned senere blev den konstituerende generalforsamling som planlagt afholdt på Fyns Forsamlingshus. Klubben talte endnu kun ganske få medlemmer, og derfor vedtog man, at der foreløbig kun skulle være tre medlemmer i bestyrelsen. Formand blev Uffe Schultz Larsen fra Otterup. De første år holdt Sportsskydeklubben Odense til i kælderen under Fyns Forum, hvor der var en simpel

15 m. bane. Den nydannede skydeklub blev udklækningssted for flere fremragende skytter, og over dem alle var Uffe Schultz Larsen.

 

Uffe Schultz Larsen blev også formand for Fyns Skytteforbund og i de første mange år var Sportsskydeklubben og Fyns Skytteforbund stort set identiske, da der ikke var andre fynske klubber under Dansk Skytte Union.

 

Han fortsatte som formand begge steder frem til 1973, hvor han efter eget ønske nedlagde formandshvervet begge steder.

 

Hele sit liv udførte Uffe Schultz Larsen et kæmpe arbejde for skydesporten.”KLUBBENS HISTORIE


Nedenfor er klubbens historie beskrevet. Oplysningerne stammer fra den festtale, som klubbens Æresmedlem Mogens Nielsen holdt den 8/9-2007 ved klubbens 60 års jubilæumsfest i Elmelundhaven:

_________________________

Sportsskydeklubben Odense  1947 — 2007


8/9 1947


Klubben blev etableret.
15 m. skydning i kælderen ved Fyns Forum samt hos Niels Hansen på Nyborgvej.
50 m. skydning rundt omkring på Fynske baner. Især Ibjerget i Sdr. Nærå blev benyttet.
300m. skydning på Seden Skydebane.
I mange år blev klubbens generalforsamlinger afholdt på Fyns Forsamlingshus.


1950

Heromkring blev 300 m. skydehuset på Seden skydebane med 10 standpladser bygget af skytterne på frivillig basis, Huset eksisterer endnu.
Klubbens vigtigste aktivitet de første år var 300 m. skydning.


1955 

Ejler Møller, OAS. skaffer tilladelse og Karl Nielsen udfører primært arbejdet med at bygge ny skydebane på Tingløkkeskolens loft — 14 standpiadser. Materialeudgiften kr. 634 til opstilling af et skyttehus og skydekasser betales af Sportsskydeklubben. Klubben modtog kr. 340 i privat støtte.
Der skiftes skiver manuelt.
Nye skiver med 6 pletter fabrikeres af klubbens medlem bogtrykker H. Søfelde Hansen, Odense.
Efter nogle år etableres et manuelt rulletræk til hver bane.
Samme år overtog Dansk Skytte Union alle forsikringer hvorved klubben årligt sparede kr. 40.


1958

Bymatch mellem Odense-Århus på 15 m. påbegyndes. 1. skydning i Århus.
Svend Åge Rasmussen og Karl Nielsen. Dette arrangement med efterfølgende spisning blev gennemført i mere end 45 år.


1961/62

Vedtægter revideres og navneændring til Sportsskydeklubben Odense.


I 1950 og 1960' erne afholdes der flere gange afslutningsfester. Bla. på Sortebro Kro.
Det var dengang almindeligt at alle der gennemførte vinterens skydninger modtog en præmie af de mange sølvpræmier klubben vandt, når der var tilstrækkeligt hertil.


1966 

Der blev indledt et samarbejde med Wulsdorfer Schützenverein (Bremerhaven) hvor vi indtil 1980 afholdt en årlig 50 m. dyst skiftevis i Tyskland og Danmark med efterfølgende fest.
Vi er i besiddelse af en vandrepokal vi egentlig ikke har vundet til ejendom, men vi vandt den sidste gang vi mødtes. Da det årlige træf delvist bar præg af et privat engagement hvor vi havde damer
med og boede privat, og de fleste af daværende skytter er nu veteraner vil pokalen fremover blive anvendt i forbindelse med oldboys skydningerne på 15 m.


1967 

50 m. skytterne fremstillede af praktiske og økonomiske årsager selv 8 skydekasser efter Gehmann princippet i Kjeld Hansens kælder. Det blev nogle flotte grønne trækasser med ruller af træ og en mængde ledninger. Trækkraften var en akkumulator og brugte viskermotorer fra utjente biler. Vi klistrede skiver sammen og det fungerede udmærket.

1975

Vi flytter til de nybyggede skydehaner i Elmelundhaven og får derved både 15 m. og 50 m. faciliteter.

1976 

Vi bygger en 10 m. bane i Elmelundhaven.


1977

Klubbens mest vindende år. Skyderesultater i årets løb. 1 stk. NM. 11 stk. DM. 11 stk. FM.

1978 

Vi modtager 3 pokalskabe fra Karl Nielsen.


1980 

Indbrud i Elmelundhaven 2 gange på 14 dage. Fra vort skab blev fjernet 2 rifler samt patroner og kontanter.

1981 

Nyt indbrud i Elmelundhaven, hvor vi fik stjålet 4 rifler  - 2 rifler dukker hurtigt op.
Vi bygger 10 m. baner i kælderen.
Vedtægter revideret.


1982

2 tidligere stjålne rifler modtaget fra politiet i meget medtaget og uanvendelig stand. De blev fundet ved B1909's fodboldbaner. Politiet foreslår os at anvender dem præventivt over for unge mennesker.

1983-1986

Bomærke -fane - festsang - Nyt rum til opbevaring af vore våben m.m.

1987 

Klubbens 40 år jubilæum afholdes. Der afholdes en større fest og der udnævnes 3 æresmedlemmer - nemlig klubbens stiftere — Uffe Schultz Larsen, Karl Nielsen og M. L. Pedersen.

1989

FSF hædrer Uffe som æresmedlem og Karl med hæderstegnet.

 

1990

Nv fane + fod.
Servering af kaffe og kage for medlemmer hver onsdag efter skydning.
Bestyrelsens 1. samarbejdsmøde med Odense Skyttekreds og OSP. Vi serverer frokost og drikkelse og opnår derved en meget konstruktiv forståelse af vort virke. M.L. og Karl yder et tilskud til det gode initiativ.
Video med bl.a. M.L. Pedersen i samtale med Karl Nielsen om “gamle skytteoplevelser”.


1991 

Bestyrelsessammenkomst ægtefæller og æresmedlemmer.


1992

Pokalskabe ophænges og alle pokaler fotograferes.
Sende hilsner til runde fødselsdage og andre vigtige begivenheder.


1993

Ny skydebænk.
Nyt opbevaringsrum overtages og indrettes.
Mindepokal.

Klubben har gennem en årrække afholdt åbne 10/15 m. og 50 m. stævner.

Jeg håber at klubben vil blive videreført på den ene eller anden måde, og minder om at man i bestyrelsen ikke glemmer at benytte sig af bløde værdier.